agir

vi hərəkət etmək; il s'agit (de qch) söhbət nə isə haqqında gedir

agent
agiter