AHU-ZAR

Bax: ahü-zar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

AHU FARS
AHÜ-ZAR FARS

Digər lüğətlərdə