ALATAY

iri, böyük dağ; dağ gövdəli kişi, oğlan.
ALAR
ALAY