ALDAR

m. şöhrət, ad-san; t. ağıllı, fəndgir.
ALAYMİR
ALDƏDƏ