ALMƏRDAN

bax: Əli və Mərdan; Əliyə məxsus kişi.
ALMƏMMƏD
ALNAĞI