ALMAR

«al» (qırmızı) və q. türkcə «mar» (təpə, baş) sözlərindən düzəlmiş, «qırmızı başlı, çalmalı» mənasındadır.
ALLAHYAR
ALMƏDƏD