ALQAYIT

"Əli//Alı, qayıt! " cümləsindən yaranmışdır; t. al və qayıt; qalib, qayıt.
ALİŞAN
ALQIŞ