ARA QARIŞDI, MƏZHƏB İTDİ

qarışıqlıq düşmüş, xaos yaranmış vəziyyət, situasiya haqqında; ~ kimin əlinin kimin cibində olduğu bilinməmək.

ARA DÜZƏLTMƏK
ARA QARIŞDIRMAQ