ARABA İLƏ DOVŞAN TUTMAQ

1. Bir şeyi tədbirlə, hiylə və siyasətlə əldə etməyi bacarmaq. 

2. Çox ləng işləmək, bir işi çox ağır, yavaş görmək.

ARA YERDƏ QALMAQ
ARABANI ATDAN QABAĞA KEÇİRMƏK