ARABANIN BEŞİNCİ TƏKƏRİ

lazımsız, heç nəyə yaramayan artıq bir şey.

ARABANI ATDAN QABAĞA KEÇİRMƏK
ARABANIN TƏKƏRİNƏ ÇOMAQ SOXMAQ