ARALIQ ADAMI

vasitəçi, aradüzəldən; xəbərçi, xəbər aparıb-gətirən.

ARALIĞA SÖZ QATMAQ
ARAM VERMƏK