ARQA

1. Arxa, ard, dal.

2. Kömək, köməkçi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ARİZ ƏRƏB
ARQIÇ