AVARƏ

f. 1) sərsəri, avara; 2) işsiz, boş-bekar gəzən.

AVAN
AVARƏGİ

Digər lüğətlərdə