Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «SI» – 225
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
SA SE SF SX SI SK SL SM SN SO SP SR SS ST SU SV
 

SICAQ

sif. 1. İsti. 2. Mehriban, yaxın.

SIÇRAMA

“Sıçramaq”dan f.is.

SIÇRAMAQ

f. 1. Atılmaq, tullanmaq, hoppanmaq. Yerindən sıçramaq.
ətraflı

SIÇRANTI

is. Sıçrayan, ya sıçradılan su və s. zərrəcikləri.

SIÇRATMA

“Sıçratmaq”dan f.is.

SIÇRATMAQ

f. Sıçramasına səbəb olmaq. Suyu sıçratmaq.

SIÇRAYIŞ

is. 1. Sıçrama işi, sıçrama tərzi; yerindən hoppanma, atılma.
ətraflı

SIÇRAYIŞLI

sif. Sıçrayışlarla olan, sıçrayışlarla inkişaf edən, baş verən; qeyri-müntəzəm. Sıçrayışlı inkişaf.

SIÇRAYIŞVARİ

sif. və zərf Sıçrayışlarla (3-cü mənada) inkişaf edən, baş verən; qeyrimüntəzəm. Sıçrayışvari inkişaf.

SIFIR

is. [ər.] 1. Kəmiyyətin olmadığını göstərən “0” şəklində rəqəm işarəsi (sağ tərəfdən hər hansı bir rəqəmin yanına gətirildikdə onun on dəfə artdığını bildirir).
ətraflı

SIĞA

is. [ər.] köhn. 1. Kiçik uşaqlar. 2. Yetimlər.

SIĞAL

is. [ər. seyqəl] 1. Bir şeyin üzərinə əlini yavaş-yavaş gəzdirmək və ya ona xəfif-xəfif toxundurmaqla öz sevgisini, nəvazişini göstərmə.
ətraflı

SIĞALLAMA

“Sığallamaq”dan f.is.

SIĞALLAMAQ

f. Əllərini, barmaqlarını bir şeyin üzərində xəfifcə gəzdirərək onu hamar şəklə salmaq, düzəltmək; tumarlamaq.
ətraflı

SIĞALLANMA

“Sığallanmaq”dan f.is.

SIĞALLANMAQ

qayıd. Özünə sığal, yaraşıq vermək, gözə xoş, gözəl görünmək üçün saçlarına, üz-gözünə, üst-başına səliqə vermək.
ətraflı

SIĞALLI

sif. Hamar, sığal çəkilmiş kimi olan; səliqəli.
ətraflı

SIĞINAQ, SIĞINACAQ

is. Sığınılacaq yer, daldalanmağa yarar yer; daldanacaq; sığıncaq.
ətraflı

SIĞINCAQ

bax sığınaq. Bu dağ başındakı möhtəşəm qala; Olmuş sığıncağı qəhrəmanların. S.Vurğun.

SIĞINMA

“Sığınmaq”dan f.is. Dara qocanın etinasızlığına və heyvanın ona sığınmasına heyrət edərək hiddətlə: – Qoca! – deyir, – sən kimsən? Çəmənzəminli.