Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğətində ABİD sözün sinonimləri.