Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • AÇARAM SANDIĞI, TÖKƏRƏM PAMBIĞI

  gizli olan bir işi faş etməklə hədələmək, şantaj etmək məqsədilə işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • AÇARINI İTİRMƏK

  özünü idarə edə bilməmək,  danışdığı sözün, etdiyi hərəkətin məsuliyyətini dərk etməmək.

  Tam oxu »
 • AÇIQ BAŞLA

  dərin düşünərək, götür-qoy edərək.

  Tam oxu »
 • AÇIQ GÖZLƏ BAXMAQ

  hər şeyə realist yanaşmaq, həqiqəti görmək.

  Tam oxu »
 • AÇIQ QALMAQ

  həll olunmamaq, bir işi aydınlaşdırmadan yarımçıq qoymaq, problemin həllinə nail olmamaq.

  Tam oxu »
 • AÇIQ QAPI GÜNÜ

  hər hansı müəssisə və ya təşkilatla yaxından tanış olmaq məqsədilə ayrılmış gün.

  Tam oxu »
 • AÇIQ QIFILA AÇAR SALMAQ

  mənasız işlərlə məşğul olmaq, məqsədi bilinməyən işlərə girişmək.

  Tam oxu »
 • AÇIQ ÜRƏKLƏ

  səmimi, ürəkdən, xoş niyyətlə.

  Tam oxu »
 • AÇIL BAŞIMDAN!

  dan. “rədd ol, məni narahat etmə” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • AÇILMAYAN QAPILARI AÇMAQ

  çətinlikləri aradan qaldırmaq, çox çətin olan işləri həll etmək.

  Tam oxu »
 • AÇMADIĞI QAPI QALMAMAQ (QOYMAMAQ)

  bax: döymədiyi qapı qalmamaq (qoymamaq).

  Tam oxu »
 • AD ALMAQ

  yaxşı işinə görə şöhrətlənmək; ~ ad qazanmaq.

  Tam oxu »
 • AD ÇIXARMAQ

  yaxşı və ya pis əməlləri ilə tanınmaq, məşhur olmaq; ~ barmaqla göstərilmək, ad qazanmaq.

  Tam oxu »
 • AD ELƏMƏK

  nişanlamaq, adaxlamaq.

  Tam oxu »
 • AD QAZANMAQ

  bax: ad çıxarmaq.

  Tam oxu »
 • AD QOYMAQ

  1. Yaxşı işləri ilə adını əbədiləşdirmək, şöhrət qazanmaq (bu mənada “ad qoyub getmək” şəklində də işlənir)

  Tam oxu »
 • ADAM ARASINA ÇIXARMAQ

  yetişdirmək, cəmiyyət içinə çıxarmaq; ~ ortalığa çıxarmaq, adam eləmək, üzə çıxarmaq. 

  Tam oxu »
 • ADAM ARASINA ÇIXMAQ

  cəmiyyət içinə çıxmaq, mədəni insanların əhatəsində olmaq; ~ adam içinə çıxmaq, üzə çıxmaq.

  Tam oxu »
 • ADAM CİLDİNDƏN ÇIXMAQ

  tanınmaz hala düşmək, əvvəlki görkəmini dəyişmək.

  Tam oxu »
 • ADAM CİLDİNƏ DÜŞMƏK

  yaxşılaşmaq, yaxşı zahiri görünüşü ilə diqqəti cəlb etmək; ~ özünə əl gəzdirmək.

  Tam oxu »
 • ADAM ELƏMƏK

  tərbiyə vermək, böyütmək, oxutmaq, yetişdirmək; ~ ortalığa çıxarmaq, adam arasına çıxarmaq.

  Tam oxu »
 • ADAM İÇİNƏ ÇIXMAQ

  bax: adam arasına çıxmaq.

  Tam oxu »
 • ADAM SALMAQ

  1. Vasitəçi göndərmək.  2. Kimi isə axtarmaq üçün bir başqasını yollamaq.

  Tam oxu »
 • ADAM SAYMAMAQ

  saymamaq, hesablaşmamaq; özünü yekəxana aparmaq; ~ adam yerinə qoymamaq.

  Tam oxu »
 • ADAM YERİNƏ QOYMAMAQ

  saymamaq, hesablaşmamaq, hörmət etməmək; ~ adam saymamaq, heç saymaq, it yerinə qoymamaq.

  Tam oxu »
 • ADAMA DIRMAŞMAQ

  sırtıqlıq etmək, özünü çox açıq-saçıq aparmaq.

  Tam oxu »
 • ADAMA GƏL-GƏL DEYİR

  bax: gəl-gəl deyir.

  Tam oxu »
 • ADAMLIQDAN ÇIXMAQ

  insani keyfiyyətlərini itirmək, kobud və xoşagəlməz olmaq.

  Tam oxu »
 • ADAMLIQDAN SALMAQ

  hörmətsiz etmək; ~ abırdan salmaq.

  Tam oxu »
 • ADDIM ATMAQ

  təşəbbüs etmək, yeni bir işə başlamaq.

  Tam oxu »
 • ADDIMINI KƏNARA QOYMAMAQ

  yanlış işdən, hərəkətdən çəkinmək, müəyyən çərçivədə davranmaq, cızığından çıxmamaq.

  Tam oxu »
 • ADƏM ALMASI

  insanı günaha sövq edən şey.

  Tam oxu »
 • ADI BATMAQ

  biabır olmaq, rüsvay olmaq; ~ nüfuzdan düşmək.

  Tam oxu »
 • ADI ÇIXMAQ

  qazandığı ada layiq olmamaq, heç nədən məşhurlaşmaq.

  Tam oxu »
 • ADI DƏFTƏRƏ DÜŞMƏK

  hər hansı məqsədlə qeydiyyata alınmaq; nəzarətə götürülmək.

  Tam oxu »
 • ADI DİLLƏRDƏ DASTAN OLMAQ

  məşhurlaşmaq, şöhrəti hər tərəfə yayılmaq; ~ adı dillərə düşmək.

  Tam oxu »
 • ADI DİLLƏRƏ DÜŞMƏK

  məşhurlaşmaq, şöhrəti hər tərəfə yayılmaq; ~ adı dillərdə dastan olmaq, adı dünyanı tutmaq.

  Tam oxu »
 • ADI DÜNYANI TUTMAQ

  məşhurlaşmaq, şöhrəti hər yana yayılmaq; ~ adı dillərdə dastan olmaq, adı dillərə düşmək.

  Tam oxu »
 • ADI HALLANMAQ

  adı tez-tez çəkilmək; barəsində xoş olmayan şeylər danışılmaq.

  Tam oxu »
 • ADI İLƏ BÖYÜSÜN

  “ömrü uzun olsun” mənasında işlədilərək alqış bildirən ifadə, nitq etiketi.

  Tam oxu »
 • ADI İT DƏFTƏRİNDƏ OLMAMAQ

  çox hörmətsiz, avara, işsiz-gücsüz olmaq, sayılmamaq.

  Tam oxu »
 • ADI QALMAQ

  adı olub özü olmamaq, fəaliyyət göstərməmək.

  Tam oxu »
 • ADI QARA GƏLMƏK

  ölmək, yası tutulmaq, yası saxlanmaq (daha çox “adı(n) qara gəlsin” şəklində qarğış kimi işlənir).

  Tam oxu »
 • ADI QIZIL HƏRFLƏRLƏ YAZILMAQ

  yaddaqalan fəaliyyəti, xeyirxah əməlləri ilə adı əbədiləşmək.

  Tam oxu »
 • ADI ÜSTÜNDƏ OLMAQ

  1. Adından bəlli olmaq.  2. Kiminsə himayəsində olmaq.

  Tam oxu »
 • ADI YADINDAN ÇIXMAQ

  başı qarışıq olmaq, həddən artıq qayğılı, fikirli olmaq, qorxudan özünü itirmək; ~ işi başından aşmaq

  Tam oxu »
 • ADINA ÇIXMAQ

  başqasının xidmətini (fikirlərini, əsərini, işini və s.) özününküləşdirmək, mənimsəmək; ~ adına yazmaq

  Tam oxu »
 • ADINA QARA YAXMAQ

  bax: qara yaxmaq.

  Tam oxu »
 • ADINA YAZMAQ

  öz əməlini (günahını və ya xeyirxahlığını) başqasının əməli kimi göstərmək; ~ ayağına yazmaq, adına çıxmaq

  Tam oxu »
 • ADINI BATIRMAQ

  etibarı doğrultmamaq, pis əməlləri ilə nüfuzuna xələl gətirmək.

  Tam oxu »