EDİLMƏ

Edilmək”dən f.is.
EDİLƏŞMƏK
EDİLMƏK

Digər lüğətlərdə