EHTİŞAMLI

sif. Əzəmətli, dəbdəbəli, təntənəli, çox möhtəşəm. Ehtişamlı saray. Ehtişamlı ziyafət.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EHTİŞAMLI ehtişamlı bax dəbdəbəli
  • EHTİŞAMLI əzəmətli — dəbdəbəli — təntənəli — möhtəşəm
EHTİŞAMLA
EHTİVA

Digər lüğətlərdə