EHTİKARÇI

is. Ehtikarla məşğul olan adam (bax ehtikar).
Bəhayi dininə sadiq olanlar isə əksəriyyətlə böyük-kiçik tacir, ehtikarçı, dükançılardır. M.S.Ordubadi.

// Qanunsuz olaraq mal alıb varlanmaq məqsədi ilə onu baha qiymətlə satmaqla məşğul olan adam; alverçi.
EHTİKAR
EHTİKARÇILIQ

Digər lüğətlərdə