EHTİYACSIZ

zərf Heç bir ehtiyac hiss etmədən, maddi cəhətdən heç bir çətinlik çəkmədən. Ehtiyacsız yaşamaq.
EHTİYAC
EHTİYAT

Digər lüğətlərdə