EHTİYATLILIQ

is. Üsulluluq, tədbirlilik, ehtiyat etmə, çəkinmə.
Bir başqası isə ehtiyatlılıq edirdi… Ə.Əbülhəsən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EHTİYATLILIQ tədarüklülük
  • EHTİYATLILIQ üsulluluq — tədbirlilik
EHTİYATLI
EHTİYATSIZ

Digər lüğətlərdə