EKİZTAY

Ekiz. Ekiztay oğlanlar. Ekiztay qızlar.
– Onlar böyüyüb bir az caydaqlaşanda qonşudakı Zöhrə arvadın bir cüt ekiztay qızı oldu. S.Rəhimov.

EKİZ
EKİZTAYI

Digər lüğətlərdə