EKLEKTİKLİK

is. Eklektik mahiyyətdə olma. Nəticələrin eklektikliyi.
EKLÉKTİKA
EKLEKTİSİ́ZM

Digər lüğətlərdə