ELCARI

zərf
1. Elliklə, hamılıqla, bütünlüklə, başdan-başa.
Yüzlərcə gözəl başqa vilayətdə də çoxdur; Amma bizim ölkə bütün elcarı gözəldir. Ə.Vahid.

2. Birlikdə, bütün elin iştirakı ilə. Elcarı iş görmək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ELCARI elcarı bax elliklə
ELBƏYİ
ELÇİ

Digər lüğətlərdə