EPİSTOLYÁR

sif. [ lat. ] ədəb.
1. Məktub şəklində yazılmış. Epistolyar roman.
2. Bir yazıçının, şairin məktublar məcmusu. Puşkinin epistolyar irsi.
EPİSÉNTR
EPİ́TET

Digər lüğətlərdə