ESTETCƏSİNƏ

zərf. Estet kimi, estetə xas, estetizm mövqeyindən. Məsələyə estetcəsinə yanaşmaq.
ESTÉT
ESTETÇİ

Digər lüğətlərdə