ESTÉT

[ yun. ] Gözəllik, bədiilik pərəstişkarı, estetizmə mail olan, estetizm tərəfdarı.
ESTAKÁDA
ESTETCƏSİNƏ

Digər lüğətlərdə