EVLƏNDİRMƏ

Evləndirmək”dən f.is.
EVLAD
EVLƏNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə