EVYIXAN

is. Başqasını bədbəxt edən, başqasına hər cür pislik etməyə çalışan adam; mərdimazar.
Məşhur məsəldir ki, düşər qarə gəzən kəs; Evyıxanın evin yıxar, əlbəttə, xudavənd. Q.Zakir.

EVYARAN
EY₁

Digər lüğətlərdə