EZAMİYYƏT

is. [ ər. ] Xidməti və ya başqa bir işi, tapşırığı yerinə yetirmək üçün bir yerə ezam olunma, getmə. Ezamiyyətə getmək. Ezamiyyətdən qayıtmaq.
[Yunis] ərizə və ezamiyyət kağızını çıxarıb göstərdi. Mir Cəlal.

EZAMİYYƏ
EZAMİYYƏTÇİ

Digər lüğətlərdə