FESTIVAL

festival1

n 1. bayram, təntənə, şənlik; şadyanalıq; qonaqlıq; harvest ~ məhsul bayramı; 2. festival (incəsənət bayramı); The World Youth ~ Ümumdünya Gənclər Festivalı; film; ~ kinofilm festivalı

festival2

adj bayram; ~ dress bayram paltarı / libası; a ~ atmosphere bayram şəraiti / mühiti

FESTERING
FESTIVE

Digər lüğətlərdə