FIB

fib1

n I d.d. 1. uydurma, qondarma, yalan; to tell ~s yalan danışmaq, bir az üstünə qoyub danışmaq, gop etmək; 2. yalançı, iftiraçı, böhtançı, boşboğaz, gopçu

n II d.d. zərbə; to give a ~ zərbə vurmaq / endirmək

fib2

v I d.d. uydurmaq, qondarmaq, düzəltmək, quraşdırmaq, yalan danışmaq, bir az üstünə qoymaq, gop etmək

v II d.d. zərbələr yağdırmaq (boksda)

FIANCEE
FIBRILLATE