FLASHY

adj 1. zahiri, süni, yalançı; gözə çarpan, diqqəti cəlb edən, qeyri-adi, qəribə (paltar və s. haq ); ~ dress diqqəti cəlb edən paltar; alabəzək, zövqsüz paltar; 2. qısa müddətli; ani, fövri; 3. d.d. coşğun, kəskin, sərt; səbirsiz, hövsələsiz, təmkinsiz, özünü saxlaya bilməyən; ~ temper tez özündən çıxma, hövsələsiz / səbirsiz xarakter

FLASH-LIGHT
FLAT