FLASH-LIGHT

n 1. siqnal işığı; mayakın parıldayan işığı; parlaq titrəyən işıq (işıq reklamlarının və s.); 2. elektrik cib fənəri

FLASH
FLASHY