GƏNC

f. bax gəncinə. Gənci-afiyət «cansağlığı xəzinəsi» çox cansağlığı, lap çox cansağlığı.

GƏMAHİ
GƏNCBƏXŞ

Digər lüğətlərdə