HAKİM KƏSİLMƏK

təsiri altına almaq.

GÜZƏŞTƏ GETMƏK
HAQQ DİLİNDƏ DANIŞMAQ