İÇLİ

sif. Astarlı, astarı olan. İçli yorğan. İçli çul.
İÇQOVURMASI
İÇLİK

Digər lüğətlərdə