İŞVƏLİ

sif. Nazlı, qəmzəli, cilvəli, şux, dilbər. İşvəli qız. İşvəli gəlin. İşvəli təbəssüm.
– Ah sevgili nigar, sən qal indi! Ey işvəli yar, sən qal indi! Xətayi.
Dolanım başına, ey nazlıca yarım, bəri bax; İşvəli, qəmzəli, çəm-xəmli nigarım, bəri bax. S.Ə.Şirvani.
Əminə iyirmi yaşında idi, gözləri anasınınkı kimi sakit və kədərli deyildi, oynaq və işvəli idi. S.Rəhman.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İŞVƏLİ işvəli bax nazlı
  • İŞVƏLİ nazlı — qəmzəli — cilvəli — şux — dilbər
İŞVƏKARLIQ
İT

Digər lüğətlərdə