İ

Azərbaycan əlifbasının on dördüncü hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.
XÜTBƏ
İANƏ

Digər lüğətlərdə