İBARƏLİ

sif. Təmtəraqlı, qəliz, ibarələrlə dolu. İbarəli yazı.
– Armudboğaz, şişbığ satıcının belə ibarəli nitqindən baş açmayan Leylək istər-istəməz əsəbiləşdi… S.Rəhimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İBARƏLİ təmtəraqlı

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • İBARƏLİ İBARƏLİ – SADƏ Armudboğaz, şişbığ satıcının belə ibarəli nitqindən baş açmayan Leylək istər-istəməz əsəbiləşdi (S
İBARƏÇİLİK
İBARƏLİLİK

Digər lüğətlərdə