İBLİSANƏ

sif.zərf [ ər. iblis və fars. …anə] bax iblisvari.
İBLİS
İBLİSCƏSİNƏ

Digər lüğətlərdə