İBRİŞİM

is. [ fars. ] İpək iplik.
İBRİQ
İBTİDA

Digər lüğətlərdə