İBTİDASIZ

sif. İbtidası, başlanğıcı olmayan.
İBTİDAİLİK
İBTİLA

Digər lüğətlərdə