İDİOMATİ́K

sif. İdiom xarakterində olan, idiomatikaya aid olan. İdiomatik ifadə.
İDİÓM
İDİOMÁTİKA

Digər lüğətlərdə