İFRATÇILIQ

is. İfrata varma, ifrata meyil, bir işdə ifrat tədbirlərə əl atma.
İFRATÇI
İFRAZ

Digər lüğətlərdə