İLAHİ

İLAHİ1

ə. 1) Allaha aid, Tanrıya dair; 2) m. yerdə olmayan, yerdə tapılmayan.

İLAHİ2

ə. 1) Allah, Tanrı; gözəgörünməz fövqəladə qüvvə; 2) ay Allah! ay Tanrı! Allah(ım)!

İLAHƏ
İLAHİYYAT

Digər lüğətlərdə