İMİR

is. məh. Şah arı.
İMİC
İMİRÇİMƏ

Digər lüğətlərdə