İRÇAL

dan. bax riçal.
Armud irçalı … indi istədiyin qədər taparsan. Ə.Əbülhəsən.

İRBİS
İRÇƏ

Digər lüğətlərdə