İRƏLİLƏMƏ


1.İrəliləmək”dən f.is.
2. İrəliləyiş, yüksəliş, tərəqqi, inkişaf.
Xalq ədəbiyyatının dilində də böyük bir irəliləmə görünürdü. M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İRƏLİLƏMƏ bax: irəliləyiş
  • İRƏLİLƏMƏ yerimə
  • İRƏLİLƏMƏ artma — yüksəlmə
İRƏLİKİ
İRƏLİLƏMƏK

Digər lüğətlərdə