İSİNMƏ

İsinmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İSİNMƏ qızma — istilənmə
  • İSİNMƏ öyrəşmə — alışma
  • İSİNMƏ oxşanma
İSİNİŞMƏK
İSİNMƏK

Digər lüğətlərdə